חשבוניות ישראל

החל מה-5.5.2024 לא ניתן לנכות מס תשומות מחשבוניות בסכום העולה על 25,000 ₪, אם החשבונית לא קיבלה מספר הקצאה מרשות המסים. מטרת המהלך היא למנוע את האפשרות להפצת חשבוניות פיקטיביות, המהווה ערוץ למימון פשיעה וטרור.